Types

Types

Most popular ones

-Anxiety

– Depression

– Bipolar disorder

– Schizophrenia

-Nutrition disorders

Others

-Gilles de la Tourette syndrome

– Obsessive-compulsive disorder

-Personality disorders

Psikologikoki.eus

euEuskara